apkapinėti

apkapinėti
1 apkapinė́ti tr. apipjauti, kapojant dalgiu: Apkapinė́k, kur galima, dobilus, paskui rišiu karves Rk. \ kapinėti; apkapinėti; iškapinėti; nukapinėti; pakapinėti; prikapinėti; sukapinėti; užkapinėti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • iškapinėti — 1 iškapinėti tr. išpjauti kapojant dalgiu, iškirtinėti: Praversiu, kol iškapinėsiu pievas Pl. kapinėti; apkapinėti; iškapinėti; nukapinėti; pakapinėti; prikapinėti; sukapinėti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kapinėti — 1 kapinėti, ėja, ėjo tr. Ms, Šts 1. kirtinėti, kapoti: Su didžiu peiliu kapinėk cukrų J. Vaikas kapinė[ja] šatras, žabus ant kiemo J. Pons kapinėjo mišką, kol iškapojo visą J. Kapinėk šakas saldžios obels, kad medis nemedėtum J.Jabl(ž.). Kad ir… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nukapinėti — 1 nukapinėti tr. 1. nukapoti, nukirtinėti: Alksnių kotukus nukapinėjo ir iš anų lubas pasidirbo Užv. 2. nupjauti pamažu kapojant dalgiu: Jie nukapinėjo rugius Ėr. Paantežius aš vienas nukapinėsiu Sdk. Vienas dalgis nė par porą dienų tokios dirvos …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pakapinėti — 1 pakapinėti 1. tr. papjauti kapojant dalgiu, pakirtinėti: Eik dar atolo kiek pakapinėti Rm. | refl.: Tau da ir kluone možna pasikapinėt Alz. 2. intr. pabėgioti lyg kapojant kojomis: Bėk, mano Joneli, po aslą pakapinėti (sakoma mažam vaikui) Kl.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prikapinėti — 1 prikapinėti 1. tr. po truputį pripjauti kapojant dalgiu: Aš perniai iš po rugių prikapinėjau nemaža šieno Bsg. 2. refl. privargti bebėgiojant prie smulkių darbų: Per dieną prisikapinėjęs, tai naktį ir miegi Pšl. kapinėti; apkapinėti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sukapinėti — 1 sukapinėti tr. 1. po truputį sukapoti: Kapinėjau kapinėjau malkas par žiemą ir visas sukapinėjau Skr. 2. Skr po truputį sulesti. 3. uždirbti: Kapinėjau kapinėjau, vis sukapinėjau jeibką [užpelniau] J. kapinėti; apkapinėti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užkapinėti — 1 užkapinėti intr. tarpais užkirsti po truputį: Nenori žmoguo užkapinėti (užkirsti žodžiu) Grg. kapinėti; apkapinėti; iškapinėti; nukapinėti; pakapinėti; prikapinėti; sukapinėti; užkapinėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”